sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bà Trần Phối Dinh
Giám Đốc - 0902 652 128

Sản phẩm đùn nhựa

Thanh ray chữ V DN03
Thanh ray chữ V DN03
Cột nhà PVC-2
Cột nhà PVC-2
Thanh giữ kính DN01
Thanh giữ kính DN01
Mái chèo
Mái chèo
Nẹp tam giác
Nẹp tam giác
Nẹp tranh
Nẹp tranh
Nẹp tranh vuông
Nẹp tranh vuông
Nẹp viền
Nẹp viền
Nẹp vuông
Nẹp vuông
Nẹp chữ U
Nẹp chữ U
Nẹp ray U
Nẹp ray U
Nẹp ray V
Nẹp ray V
Nhựa giữ giường
Nhựa giữ giường
Lá phong
Lá phong